Työyhteisön toimiva vuorovaikutus

Millaisiin haasteisiin tämä teema vastaa?

Ristiriitojen ratkaiseminen

Autamme ymmärtämään, millaiset ihmisten toimintamallit johtavat ristiriitoihin arjen tilanteissa, ja annamme keinoja muokata toimintaa yhteistyötä tukevaksi.

Tuloksekas palaute

Tuomme käyttöön keinoja, joilla palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot hiotaan suorituskykyä ja tavoitteissa etenemistä edistäviksi.

Itsesäätely vuorovaikutuksessa

Tarjoamme keinot, joilla omia reaktioita pystyy säätelemään haastavassakin vuorovaikutustilanteessa ja valitsemaan rakentavan toimintavan.

Mitkä ovat tämän teeman ydinaiheet?

Itsesäätely ja ristiriidat

Yleinen syy työyhteisön ristiriidoille on rakentavan viestinnän unohtuminen kiireessä ja paineessa. Autamme ottamaan käyttöön itsesäätelytaitoja, joilla vältetään useimmat vuorovaikutuksen karikot.

Palautetaidot

Vuorovaikutustyyleissä on eroa, jotka vaikuttavat toimintaa palautteen antajana ja vastaanottajana. Autamme tunnistamaan omaa ja toisten tyyliä sekä valitsemaan sopivan toimintavan tiedon pohjalta.

Tunteet ja vuorovaikutus

Ihminen on luonnostaan virittynyt hakemaan yhteenkuuluvuutta toisten kanssa ja poimii ahkerasti ympäristöstä vinkkejä siitä, mitä muut ajattelevat hänestä. Tarjoamme keinoja tunnistaa ja säädellä omia tunnereaktioita haastavissakin vuorovaikutustilanteissa.

Teemasta saatavilla täsmä- ja tehovalmennus

Tutustu 30 min täsmävalmennukseen
Tutustu 3 h tehovalmennukseen

 

Terveiset valmentajilta

vuorovaikutus

Kiireisessä arjessa saatamme huomata toimivamme yllättävän usein tavoilla, joiden tiedämme olevan haitallisia yhteistyölle. Toimivan vuorovaikutuksen avaimet löytyvätkin usein itsesäätelytaitojen harjoittamisesta. Kun itsesäätelytaidot ovat kunnossa, monia hankalia tilanteita ei edes tule vastaan.

Sanna Kinnunen, psykologi, PsT & tietojärjestelmätieteen ekonomi

Kun ihminen on toisen tai useamman ihmisen kanssa tekemisissä, hänen jokainen eleensä ja hiljaisuutensakin on vuorovaikutusta. Tietoisuus ilmiöistä, jotka vaikuttavat meistä jokaisen vuorovaikutuksessa, avaa mahdollisuudet aivan uudenlaiseen toimivaan vuorovaikutukseen.

Hanna Markuksela, psykologi, psykoterapeutti & ravintovalmentaja

Ota yhteyttä ja saat lisätietoa

Suostun henkilötietojeni käsittelyyn ja niiden luovuttamiseen tapahtuman järjestämisestä vastaaville tahoille.

Please prove you are human by selecting the Plane.