Kuormittava työskentelytapa tehokkaammaksi

Millaisiin haasteisiin tämä teema vastaa?

Työskentelytavat toimiviksi

Tarjoamme keinot, joilla kukin saa omat työskentelytavat säädettyä omia ja työyhteisön tavoitteita edistäviksi.

Tasapainoinen työnjako

Esittelemme keinot, joilla kukin voi säädellä työmäärää niin, että tärkeimpiin työtehtäviin löytyy paras työteho.

Tavoitekeskeinen tekeminen

Autamme tunnistamaan tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiset asiat ja suuntaamaan toiminnan tämän mukaisesti.

Mitkä ovat tämän teeman ydinaiheet?

Suorituskyky ja mieli

Usein tehokkaiden työskentelytapojen käyttöönottoa estävät omassa mielessä syvällä olevat ja varhain opitut mallit. Esittelemme, kuinka haitallisia toimintamalleja voi purkaa.

Joustava perfektionismi

Itselle asetetut odotukset voi asettaa korkealle myös ilman hampaat irvessä puurtamista. Tarjoamme keinoja, joilla oma perfektionismi saadaan säädettyä sekä tulosta tuottavaksi että hyvinvointia edistäväksi.

Rajaamisen taito

Monella menee arvokkaita työtunteja asioihin, jotka eivät ole oman työn tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiä. Annamme keinot, joilla omaa tekemistä voi suunnata kaikkein olennaisimpaan hyvän työsuorituksen aikaansaamiseksi.

Teemasta saatavilla täsmä- ja tehovalmennus

Tutustu 30 min täsmävalmennukseen
Tutustu 3 h tehovalmennukseen

 

Terveiset valmentajilta

työskentelytavat

Monesti tulee vastaan tilanteita, joissa tietää, miten kannattaisi toimia. Ja kuitenkin tulee tehtyä eri tavalla. Tällaisissa tilanteissa aktivoituvat usein syvälle juurtuneet mielen mallit, kuten liika vaativuus. Muutoksen onnistumiseksi meidän on hyödyllistä purkaa tällaiset mallit, ja tähän voimme psykologeina tarjota erinomaisia keinoja.

Sanna Kinnunen, psykologi, PsT & tietojärjestelmätieteen ekonomi

Perfektionismissa ja kunnianhimossa ei ole mitään vikaa. Niitä pitää vain toteuttaa oikein. Jokaiselle on hyödyksi katsoa syvemmälle toimintansa taustalla vaikuttaviin ydinuskomuksiin ja muokata ne menestystä ruokkiviksi.

Hanna Markuksela, psykologi, psykoterapeutti & ravintovalmentaja

Ota yhteyttä ja saat lisätietoa

Suostun henkilötietojeni käsittelyyn ja niiden luovuttamiseen tapahtuman järjestämisestä vastaaville tahoille.

Please prove you are human by selecting the House.