Tunteet – Kompastuskivi vai voimavara?

Millaisiin haasteisiin tämä teema vastaa?

Tunteet ja suorituskyky

Annamme keinoja, joilla sekä omaa että työyhteisön tunneilmapiiriä saadaan muokatuksi suorituskykyä edistäväksi.

Hankalien tunteiden käsittely

Tuomme käyttöön tapoja, joilla kohdata sekä omia että toisen tunteita ja säädellä niiden ilmaisua tavoitteissa etenemistä tukevasti.

Hyvän ilmapiirin rakentaminen

Tarjoamme arjen keinoja, joilla myönteisyyttä saadaan lisättyä ja rakennettua hyvinvointia ja suorituskykyä tukevaa ilmapiiriä.

Mitkä ovat tämän teeman ydinaiheet?

Tunteiden tarttuminen

Työyhteisössä yhden ihmisen tunnetila voi helposti siirtyä myös muuhun tiimiin. Opetamme keinoja levittää myönteisiä tunteita ja hillitä kielteisten vaikutusta työyhteisössä.

Myönteisyyden voima

Myönteisten ajatusten ja tunteiden on havaittu laajentavan ihmisten ajattelua ja auttavan näkemään mahdollisuuksia. Tarjoamme tapoja, joilla myönteisiä ajatuksia ja tunteita saadaan herätettyä.

Tunteiden säätely

Kun omia tunteita osaa säädellä, eivät ne tule tuloksellisen tekemisen tielle, vaan paremminkin edistävät sitä. Tuomme käyttöön keinoja, joilla tunnesäätelytaitoja voi lisätä arjen tilanteissa.

Teemasta saatavilla täsmä- ja tehovalmennus

Tutustu 30 min täsmävalmennukseen
Tutustu 3 h tehovalmennukseen

 

Terveiset valmentajilta

tunteet

Voimme todennäköisesti hyvin, jos meillä on kolme myönteistä tunnetta jokaista kielteistä tunnetta kohti. Kielteiset tunteet ovat kuitenkin luonnostaan vahvempia ja harhauttavat meidät helposti huonon suoriutumisen kierteeseen. Tarjoamme keinoja käynnistää päinvastainen prosessi eli hypätä myönteisyyden ja menestyksen kierteeseen.

Sanna Kinnunen, psykologi, PsT & tietojärjestelmätieteen ekonomi

Jokainen meistä on tunneihminen, jonka sisäiseen maailmaan ympäristön ärsykkeet vaikuttavat joka hetki. Samoin jokainen meistä vaikuttaa jatkuvasti ympäristöönsä. Tahdotko varmentaa, että nämä vaikutukset ovat mahdollisimman hyviä?

Hanna Markuksela, psykologi, psykoterapeutti & ravintovalmentaja

Ota yhteyttä ja saat lisätietoa

Suostun henkilötietojeni käsittelyyn ja niiden luovuttamiseen tapahtuman järjestämisestä vastaaville tahoille.

Please prove you are human by selecting the Truck.