Tehokkuutta työpäivään

Millaisiin haasteisiin tämä teema vastaa?

Tehottomuus minimiin

Autamme tunnistamaan vireystilan vaikutukset työtehoon ja tarjoamme keinot säädellä näitä vaikutuksia nopeasti.

Keskittyminen olennaiseen

Opetamme keinot säädellä omaa vireystasoa ja suorituskykyä siten, että harkintakyky toimii tehokkaasti ja nopeasti. Tällöin työaika on helpompi käyttää olennaiseen.

Osaaminen täyteen käyttöön

Näytämme, millaisilla tekniikoilla aivot ja hermosto pystyvät parhaaseen suoritukseen ja millaiset rentoutuskeinot nostavat eniten työtehoa.

Mitkä ovat tämän teeman ydinaiheet?

Vireystila ja suorituskyky

Aivojen ja hermoston toiminta on aivotyön kannalta optimaalisinta, kun olemme hyvässä vireessä. Käymme läpi eri vireystilojen tuntomerkit ja niiden tyypilliset vaikutukset aivojen ja hermoston toimintaan.

Vireystilan itsesäätely

Hyvä itsesäätely mahdollistaa suorituskyvyn säilyttämisen maksimissa myös haastavissa tilanteissa. Esittelemme käytännön keinoja, joilla omaan vireystilaan voi vaikuttaa nopeasti milloin ja missä tahansa.

Itsesäätelyn automatisointi

Ihminen pyrkii luonnostaan automatisoimaan toimintatapoja tehokkuuden lisäämiseksi. Autamme varmistamaan, että automatisoidut toimintamallit ovat parasta suorituskykyä tukevia.

Teemasta saatavilla täsmä- ja tehovalmennus

Tutustu 30 min täsmävalmennukseen
Tutustu 3 h tehovalmennukseen

 

Terveiset valmentajilta

vireystila

Kun olemme huonossa vireessä, vaihtoehtojen näkemisen taito heikkenee ja olemme alttiita jäämään kiinni tehottomiin, mutta hyvin automatisoituneisiin toimintamalleihin. Meille on intohimo auttaa ihmisiä löytämään keinot optimoida omaa vireystilaa niin, että jokainen saa tehdä töitä parhaalla tasollaan.

Sanna Kinnunen, psykologi, PsT & tietojärjestelmätieteen ekonomi

Vireystilan itsesäätelyn oppiminen on olennaisin taito jokaiselle, joka haluaa maksimoida suorituskykynsä ja terveytensä. Oppimisprosessia ei edistä vain tieto, vaan tarvitaan käytännön keinot, joiden opettaminen yhä useammalle suomalaiselle on meille sydämen asia.

Hanna Markuksela, psykologi, psykoterapeutti & ravintovalmentaja

Ota yhteyttä ja saat lisätietoa

Suostun henkilötietojeni käsittelyyn ja niiden luovuttamiseen tapahtuman järjestämisestä vastaaville tahoille.

Please prove you are human by selecting the Cup.