Parempia päätöksiä

Millaisiin haasteisiin tämä teema vastaa?

Tunteet hyötykäyttöön

Tarjoamme säätelykeinot, joilla tunteet saadaan hyötykäyttöön päätöksenteossa.

Päätöksenteon olosuhteet

Autamme virittämään oman kehon ja mielen kuntoon, jossa punnittu päätöksenteko onnistuu ja kokonaisuuden hahmottaminen toimii.

Osaaminen täyteen käyttöön

Tuomme käyttöön keinot, joilla luoda omaan päätöksentekoon haastavissakin tilanteissa toimivia rutiineja.

Mitkä ovat tämän teeman ydinaiheet?

Tunteet päätöksenteossa

Hyvin voimakkaat tunteet yleensä sotkevat päätöksentekoa, sillä ne vaikuttavat aivojen tiedonkäsittelyyn. Käymme läpi, milloin tunteet tulevat hyvän päätöksenteon tielle ja milloin taas tukevat sitä.

Päätöksenteko ja intuitio

Intuitio tarjoaa meille lisätyökalun päätöksentekoon, kun olemme hyvässä vireessä ja tunnemme päätöksentekoaiheen hyvin. Autamme löytämään sopivan tasapainon intuition ja analyyttisen harkinnan välille.

Päätöksenteko kiireessä

Kovat aika- ja suorituspaineet heikentävät kykyämme tehdä punnittuja päätöksiä. Annamme käyttöön keinot, joilla oma vireystila säädetään hyvälle päätöksenteolle otolliseksi.

Teemasta saatavilla täsmä- ja tehovalmennus

Tutustu 30 min täsmävalmennukseen
Tutustu 3 h tehovalmennukseen

 

Terveiset valmentajilta

päätöksenteko

Paineen alla olemme alttiimpia päätöksentekoon liittyville virhepäätelmille. Käytämme esimerkiksi herkemmin peukalosääntöjä, joiden on huomattu nopeuttavan toimintaa arjen tilanteissa, mutta jotka toimivat huonosti tehtäessä isoja päätöksiä. Annamme valmennuksissa konkreettisia keinoja, joilla luoda päätöksenteolle otolliset olosuhteet.

Sanna Kinnunen, psykologi, PsT & tietojärjestelmätieteen ekonomi

Jokainen meistä on tehnyt hyviä ja huonoja päätöksiä. Valmennuksemme avulla on mahdollista löytää itsestä mekanismit, joiden avulla voi tehdä aikapaineidenkin keskellä yhä parempia ratkaisuja.

Hanna Markuksela, psykologi, psykoterapeutti & ravintovalmentaja

Ota yhteyttä ja saat lisätietoa

Suostun henkilötietojeni käsittelyyn ja niiden luovuttamiseen tapahtuman järjestämisestä vastaaville tahoille.

Please prove you are human by selecting the Plane.