Muutostilanteen stressinhallinta

Millaisiin haasteisiin tämä teema vastaa?

Vastarinnan voittaminen

Autamme ymmärtämään erilaisia reagointitapoja muutokseen ja tarjoamme keinot säädellä reaktioita muutosta tukevasti.

Muutokseen motivointi

Tarjoamme keinoja siihen, miten erilaisilla motivaatiojärjestelmillä varustetut ihmiset saadaan mukaan muutokseen.

Reaktioiden ymmärtäminen

Annamme keinot, joilla edistää työyhteisössä yhteisten tavoitteiden eteen toimimista muutostilanteessa.

Mitkä ovat tämän teeman ydinaiheet?

Muutosstressi

Muutos aiheuttaa stressireaktion, koska hermostomme varautuu siihen, että uusi voi olla uhkaavaa. Tarjoamme keinot, joilla stressireaktiot puretaan nopeasti ja siirrytään muutosta edistävään toimintaan.

Muutos ja tunteet

Muutos käynnistää tunnereaktioita. Annamme keinot säädellä voimakkaitakin reaktioita ja ohjata huomiota muutoksen läpiviennin kannalta olennaiseen.

Muutosvaiheen itsesäätely

Muutos haastaa opitut toiminta- ja säätelytapamme ja laittaa arvioimaan uudelleen, mikä toimii. Autamme löytämään omaan tyyliin sopivat säätelytavat haastavassakin muutostilanteessa.

Teemasta saatavilla täsmä- ja tehovalmennus

Tutustu 30 min täsmävalmennukseen
Tutustu 3 h tehovalmennukseen

 

Terveiset valmentajilta

muutos

Muutoksessa luotetaan usein liikaa ensireaktion tuottamaan arvioon. Uutta kohdatessa arvioidaan ensin uhkat ja siirrytään vasta sitten mahdollisuuksien näkemiseen. Jos lopullinen arvio muutoksesta luodaan uhkalasit silmillä, ei motivaatiota muutokseen synny. Autamme säätelemään reaktioita niin, että muutoksesta tulee kivuttomampaa kaikille.

Sanna Kinnunen, psykologi, PsT & tietojärjestelmätieteen ekonomi

Muutos on sitkeä ilmiö työelämässä, mutta siihen ketterästi adaptoituva yksilö vielä sitkeämpi. Jo muutamalla valmennuksissamme opeteltavalla keinolla voit muuttaa sitä, kuinka tehokkaasti ja olennaiseen keskittyen muutostilanteet jatkossa sinun osaltasi etenevät.

Hanna Markuksela, psykologi, psykoterapeutti & ravintovalmentaja

Ota yhteyttä ja saat lisätietoa

Suostun henkilötietojeni käsittelyyn ja niiden luovuttamiseen tapahtuman järjestämisestä vastaaville tahoille.

Please prove you are human by selecting the Cup.