Kasvava yritys tarvitsee kasvun mindsetin

Millaisiin haasteisiin tämä teema vastaa?

Tavoitteita edistävä asenne

Tarjoamme keinot, joilla omaa suhtautumista asioihin voi muokata kasvua ja kehitystä tukevaksi.

Tekemisen kulttuurin luominen

Autamme löytämään kunkin motivaatiojärjestelmään sopivan tavan edistää yhteisten tavoitteiden mukaista toimintaa.

Epäonnistuminen euroiksi

Tuomme käyttöön keinoja, joilla epäonnistumistilanteet saadaan käännettyä oppimiskokemuksiksi ja edistämään tulevaisuuden tavoitteita.

Mitkä ovat tämän teeman ydinaiheet?

Menestyjän mindset

Suhtautumistapamme asioihin vaikuttaa paljon siihen, millaisia mahdollisuuksia näemme ympärillämme ja kuinka suhtaudumme esteisiin. Esittelemme erilaiset mindsetit ja niiden vaikutukset suorituskykyyn.

Tekemisen motivaattorit

Kaikilla on edellytykset olla hyviä ja tehokkaita tekijöitä. Käymme läpi keinoja löytää juuri omaan motivaatiojärjestelmään istuvat perusteet tekemiselle ja ohjata toimintaa näistä käsin.

Epäonnistumisen sietokyky

Epäonnistumiset ja virheet herättävät usein voimakkaita tunnereaktioita ja heikentävät tilapäisesti luottamusta omiin kykyihin. Annamme keinot, joilla näitä reaktioita voi säädellä tehokkaasti.

Teemasta saatavilla täsmä- ja tehovalmennus

Tutustu 30 min täsmävalmennukseen
Tutustu 3 h tehovalmennukseen

 

Terveiset valmentajilta

mindset

Monesti tehokkaan toiminnan tielle tulee epäilyksiä omasta osaamisesta ja ajatuksia erilaisista uhkista. Tällaiset ajatukset aiheuttavat meille harmia kuitenkin vasta, kun alamme toimia niiden pohjalta. Uusi tutkimus tarjoaa meille keinoja, joilla voimme löytää toimivamman tavan suhtautua mielen häiriköihin. Olemme tuoneet valmennuksiimme näitä keinoja.

Sanna Kinnunen, psykologi, PsT & tietojärjestelmätieteen ekonomi

Ihmisen mielen mahdollisuudet ampua kehitys alas tai kiihdyttää se nousukiitoon ovat rajattomat. Mitä jos yrityksesi uskaltaisi mennä niin pitkälle, kuin piti olla mahdotonta?

Hanna Markuksela, psykologi, psykoterapeutti & ravintovalmentaja

Ota yhteyttä ja saat lisätietoa

Suostun henkilötietojeni käsittelyyn ja niiden luovuttamiseen tapahtuman järjestämisestä vastaaville tahoille.

Please prove you are human by selecting the House.