Aivotyöläisen ajanhallinta

Millaisiin haasteisiin tämä teema vastaa?

Ajankäyttötaidot toimiviksi

Tarjoamme keinot, joilla luoda itselleen olosuhteet, joissa aivotyö onnistuu tehokkaimmin.

Ajanhallinta paineen alla

Tuomme käyttöön työkalut, joilla aika saadaan haltuun silloinkin, kun yhtäkään tehtävää ei voi jättää tekemättä tai tehdä huonommin.

Ajan käyttäminen olennaiseen

Autamme löytämään kunkin yksilölliseen tilanteeseen sopivat keinot suunnata ajankäyttö tehtävien kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Mitkä ovat tämän teeman ydinaiheet?

Mikrosyöpöt kuriin

Usein ajankäytön ongelmissa kannattaisi puhua ennemmin energianhallinnan haasteista. Autamme hahmottamaan, kuinka ajallisesti lyhytkestoiset energian mikrosyöpöt voivat sotkea hyvänkin ajanhallintasuunnitelman.

Ajankäyttö kiireessä

Kun olemme kovan paineen alla, muuttuu tehtävien priorisointi haastavaksi ja aika saattaa kulua epäolennaiseen. Tarjoamme keinot, joilla itsen saa kiireessäkin pysäytettyä ja ohjattua energian tärkeisiin asioihin.

Tehokkaiden tapojen oppiminen

Monella on runsaasti tietoa erilaisista ajanhallintakikoista, mutta tieto ei välttämättä siirry käytännön tekoihin. Tuomme käyttöön tavat, joilla ylittää esteet hyvien ajanhallintatapojen tieltä.

Teemasta saatavilla täsmä- ja tehovalmennus

Tutustu 30 min täsmävalmennukseen
Tutustu 3 h tehovalmennukseen

 

Terveiset valmentajilta

ajanhallinta

Työuupuneiden ryhmiä vetäessäni olen huomannut, että monelle on silmiä avaavaa huomata, että päivän isoimmat energiasyöpöt eivät välttämättä viekään paljon aikaa. Jos ajanhallinnassa keskitytään vain ajan kulutukseen, saatetaan vahingossa ohittaa todelliset syyt toimimattomasti organisoidulle arjelle. Puhumme ajanhallinnan lisäksi voimavarojen hallinnasta, koska meille on tärkeää keskittyä suorituskyvyn kannalta olennaisimpiin asioihin.

Sanna Kinnunen, psykologi, PsT & tietojärjestelmätieteen ekonomi

Kaikki ajanhallinta lähtee itsesäätelykyvyn kehittämisestä. Miten teen nopeasti valinnan, mihin keskityn ja mistä päästän irti? Miten pysyn tässä linjassani jämäkästi itselleni sopivalla tyylillä? Valmennuksissamme koetaan näiden ilmiöiden suuria oivalluksia, joiden käytäntöön viemiselle annamme tukemme.

Hanna Markuksela, psykologi, psykoterapeutti & ravintovalmentaja

Ota yhteyttä ja saat lisätietoa

Suostun henkilötietojeni käsittelyyn ja niiden luovuttamiseen tapahtuman järjestämisestä vastaaville tahoille.

Please prove you are human by selecting the Truck.