Valmennusteemat

valmennusteemat_1

Lisää tehokkuutta koko työpäivään

Vireystilan itsesäätelytaidolla on suora yhteys suorituskykyyn. Hyvä itsesäätely auttaa säilyttämään suorituskyvyn myös haastavissa tilanteissa.

Tutustu teemaan

valmennusteemat_2

Kuormituksen ja palautumisen tasapaino

Aivot tarvitsevat oikeanlaista palautumista yltääkseen huippusuorituksiin. Esimerkiksi tehokkaiden taukojen pitämiseen löytyy tutkitusti toimivat menetelmät.

Tutustu teemaan

valmennusteemat_3

Vaihda kuormittava työskentelytapa tehokkaampaan

Toimintabugi on jumittumista haitalliseen ja kuormittavaan työskentelytapaan. Kun toimintabugit tunnistetaan ja työstetään, työteho nousee uudelle tasolle.

Tutustu teemaan

 

valmennusteemat_4

Muutostilanteen stressinhallinta

Muutos aiheuttaa stressireaktion. Kun itsesäätelytaidot toimivat, stressi puretaan nopeasti ja siirrytään edistämään muutosta.

Tutustu teemaan

valmennusteemat_5

Kasvava yritys tarvitsee kasvun mindsetin

Kun uskoo kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksiin, suoriutuu paremmin työssä ja toimii tehokkaammin vuorovaikutustilanteissa.

Tutustu teemaan

valmennusteemat_6

Aivotyöläisen ajanhallinta kuntoon

Aikaa saa lisää investoimalla sen oikeisiin asioihin. Taitavien ajanhallitsijoiden suorituskyky nousee silloinkin, kun he auttavat muita osan ajastaan.

Tutustu teemaan

 

valmennusteemat_7

Parempia päätöksiä itsesäätelyn avulla

Yksinkertaisilla harjoituksilla pystytään ohittamaan yleisimmät päätöksentekoon liittyvät virhepäätelmät ja luomaan päätöksenteolle otolliset olosuhteet.

Tutustu teemaan

valmennusteemat_8

Tunteet – Kompastuskivi vai voimavara?

Kun työntekijöiden vireystila on optimoitu, tunteet edistävät tuloksellista tekemistä. Arjen harjoituksilla opitaan käyttämään tunteita hyödyksi.

Tutustu teemaan

valmennusteemat_9

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus

Yleinen syy työyhteisön ristiriidoille on rakentavan viestinnän unohtuminen kiireessä ja paineessa. Itsesäätelytaitoja opettelemalla vältetään monet vuorovaikutuksen karikot.

Tutustu teemaan

 

Teemoista saatavilla olevat valmennukset

Tutustu 30 min täsmävalmennukseen
Tutustu 3 h tehovalmennukseen